Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Salvatorkerk

De Salvatorkerk.
In 1948 is de gemeente Veenendaal, net als veel andere gemeentes, druk bezig met de wederopbouw na de tweede wereldoorlog.
Er waren grote uitbreidingsplannen. De gemeente telde14.880 inwoners waarvan 1500 RK-leden.
De toenmalige katholieke bevolking ging naar de Willibrordkerk aan de Nieuweweg.
De tijd zat mee en de uitbreiding van het zuidelijk deel van het dorp werd ernst.
Men maakte plannen voor een parochiecentrum in het uitbreidingsgebeid.(Kerk en school)
Pastoor Beckers werd dan bouwpastoor.
Eind 1953 op 9 november, vond de Eerste-steenlegging plaats door pastoor Beckers.
9 November is de gedenkdag van de H.Salvator.
De Eerste Steen is te vinden in de pilaar links van het altaar. Eind april 1954 was de kerk klaar.
Op 1 mei vond de kerkconsecratie plaats door Mgr. B. Alfrink

Het tabernakel in de Salvatorkerk is gebouwd door de brandkastenfabriek Martens uit Doetinchem.
De deuren zijn versierd met fraaie afbeeldingen.
Op de linkerdeur wordt het verhaal van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging uitgebeeld.
Op de rechterdeur staat de pelikaan die haar jongen voedt met bloed, gelijk Christus ons voedt met zijn bloed.

Het huidige orgel is gebouwd door de gebr. Gradussen uit Winssen. De kast is gemaakt in neogotische stijl.

De kerk heeft een kleine toren met een luidklok.
Een klok om op alle momenten een gepaste toon te geven, om de mensen te attenderen op de kerk en zijn diensten

Symboliek van de kerk

Kerkorgel

 


St. Salvatorkerk