Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Welkom

Beste bezoeker,

Van harte welkom op de website van de Salvatorkerk van de geloofsgemeenschap Veenendaal. Onze geloofsgemeenschap is onderdeel van de H. Titus Brandsmaparochie . De Parochie is ontstaan uit het voormalige parochieverband Veluwe-Rijn en statutair is gevestigd te Wageningen. De parochie heeft zes locaties. De Salvatorkerk in Veenendaal is een van deze locaties.

Onze geloofsgemeenschap bestaat uit circa 2.500 parochianen en is met een vrijwilligersapparaat van ruim 100 vrijwilligers zeer vitaal. Er worden vele activiteiten verricht door de 28 werkgroepen die onze locatie telt. Daarnaast is er zowel een koor als een cantorij actief binnen de kerk.

Op deze website kunt u informatie vinden over de parochie, het pastoraat, de organisatie, tarieven, contactgegevens secretariaat en diverse contactpersonen, artikelen etc. Actuele gegevens van onze vieringen zijn ook te vinden op deze website. De vieringen van onze geloofsgemeenschap worden gehouden in onze fraaie Salvatorkerk aan de Adriaen van Ostadelaan 54 in Veenendaal. Reguliere vieringen op zondag beginnen om 10.15 uur. Na de viering is er altijd gelegenheid elkaar te ontmoeten en in gezamenlijkheid koffie te drinken.

Voor vrijwilligers of voor muzikale ondersteuning in een van onze koren is altijd ruimte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat. Dit is op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur geopend.

Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten tijdens de vieringen! Tevens bent u van harte welkom in ons team van vrijwilligers!
Vieringen

Zondag 28 juli 10:00Woord- en Communieviering
Zondag 04 augustus 10:00Eucharistieviering
Zondag 11 augustus 10:00Woord- en Communieviering
Zondag 18 augustus 10:00Eucharistieviering
Zondag 25 augustus 10:00Eucharistieviering

Actualiteit

Alphacursus
8 juli 2024, De Heilige Titus Brandsma Parochie

Vooraankondiging Alphacursus najaar 2024, Ook jongeren zijn welkom! Op maandag 16 september 2024 start er in onze parochie weer een nieuwe Alphacursus! ... [meer...]
Titus gedenkdag
8 juli 2024, De Heilige Titus Brandsma Parochie

Sinds de heiligverklaring van Titus Brandsma is er in Friesland elk jaar op 27 juli de Titus Gedenkdag. De herinnering en actualiteit van de Heilige Titus wordt herdacht in Dokkum en in Bolsward me... [meer...]
Minder activiteiten zomervakantie
25 juni 2024, namens de pastoraatsgroep

In de zomervakantie is er vaak een zomerstop van de terugkerende activiteiten. Hieronder zetten we op een rij wat wel en niet doorgaat deze zomer. ... [meer...]
Veense Alledagkerk
28 mei 2024, namens Oecumenische Werkgroep

Heeft u al eens gehoord over de Veense Alledag kerk? Iedere eerste en derde zaterdag van de maand is de oude kerk op de Markt (het witte kerkje) open voor rust, bezinning en ontmoeting. Om 12.00 uur b... [meer...]
Update van pastoor Mauricio Meneses
28 mei 2024, namens het Pastoraal Team

Beste vrienden, collega's, familie en parochianen, 18 april was een spannende dag, en ik wil u allen hartelijk danken voor uw solidariteit tijdens dit complexe en onvoorspelbare proces. Gelukkig ga... [meer...]
Afspraak ziekenzalving
5 mei 2024, namens het Pastoraal Team

Wanneer iemand gezond is, denkt men niet na over een ziekenzalving. Maar er kan zich plotseling een situatie voordoen, waarbij een familielid, een geliefde of uzelf dit sacrament wilt ontvangen. Het s... [meer...]
Derde dinsdag van de maand: Stille aanbidding
19 maart 2024, namens het Pastoraal Team

In veel katholieke kerken kun je naar de stille, of eucharistische aanbidding gaan. Alleen in het aartsbisdom Utrecht zijn er 22 kerken waar dit mogelijk is. Vanaf dinsdag 19 maart van 19:30 tot 20... [meer...]
Tweede zaterdag van de maand: Klus- en tuinochtend
6 mei 2023, namens de Locatieraad

Elke tweede zaterdag van de maand komt er een groep vrijwilligers bij elkaar om klussen te doen in en rondom de kerk. Tevens wordt de tuin onderhouden. Ook als u even binnen wilt lopen is dat mogelijk... [meer...]
Vierde dinsdag van de maand: gezamenlijke maaltijd
6 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

Voor iedereen die gezellig samen wil eten hebben we de gelegenheid op de vierde dinsdag van de maand. Een groep komt dan samen in de parochiezaal en een kookteam en gastvrouwen staan klaar om u te ont... [meer...]
Derde zondag van de maand: Omgekeerd huisbezoek (in Salvatorkerk)
6 mei 2023, namens Omgekeerd huisbezoek

(In de maanden juni en augustus 2024 is er geen Omgekeerd Huisbezoek.... [meer...]
Eerste dinsdag van de maand: Rozenkransgebed (in Salvatorkerk)
6 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

In de maanden juli en augustus is geen Rozenkransgebed in de kerk. De eerste komende is op dinsdag 3 september. ... [meer...]

 


Het is zomer: voor veel mensen de tijd om op vakantie te gaan. De dagelijkse werkzaamheden worden onderbroken voor een reis naar verre of nabije oorden. Na een paar weken komen de vakantiegangers weer thuis, vol nieuwe energie.
Een vakantie zit er echter niet voor iedereen in. Voor sommigen is de zomer een moeilijke tijd, als naasten op vakantie zijn en zij eenzaam thuisblijven. Het is goed om daarbij stil te staan, want vakantie is mooi, maar niet vanzelfsprekend.