Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Pastoraatsgroep

  E-mail

Personen

  Jan MeijerinkProfiel Liturgie
  Cisca GrootheddeProfiel Diaconie, Catechese en Gemeenschapsopbouw
  Jos van der LeeProfiel Diaconie, Catechese en Gemeenschapsopbouw
  Nhung PhamProfiel Liturgie en Jongeren

De pastoraatsgroep is het gezicht, het oor en het oog, van de geloofsgemeenschap.
De leden worden benoemd door het parochiebestuur met instemming van de deken,en vervolgens voorgesteld aan de parochieleden.

Zij cordineert de activiteiten die voortkomen uit het pastorale beleidsplan dat onder leiding van het pastorale team voor en met het parochieverband is ontwikkeld en dat in het bestuurlijk overleg van het parochieverband is vastgesteld.

De leden van de pastoraatsgroep zijn de eerst aanspreekbaren voor de uitvoering van het beleid in de parochie.
Daarmee is de pastoraatsgroep de plek waar in de gemeenschap de pastorale lijnen samenkomen en weer uitgaan.

De vier kerntaken van de parochie liturgie, diaconie, catechese, gemeenschapsopbouw worden beheerd door minimaal vier leden van de pastooraatsgroep;
n lid onderhoudt het contact met de locatieraad;

De Pastoraatgroep werkt nauw samen met het pastoraal team.
De eindverantwoordelijkheid voor het pastorale beleid ligt bij het pastoraal team
Bijlagen

Evaluatie Enqute startzondag 2011

 

Actualiteit


Eerste heilige communie ouderavond
16 november 2021, namens de pastoraatsgroep

Je wordt groter. Meer en meer mag je meedoen in het leven. Je begint te begrijpen wat belangrijk is om goed samen te leven. Nu maak je kennis met Jezus en zijn vrienden. Je ervaart dat samenleven pas ... [meer...]
Gerarduskalender 2022 'Elke dag spirit'
27 oktober 2021, namens de pastoraatsgroep

De Gerardus-scheurkalender voor 2022 is weer uit! Wat koop ik met de Gerarduskalender? De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem in Limburg, is een scheurkalender met elke dag op de voorka... [meer...]
Novembermaand: Voedselestafette Voedselbank
25 oktober 2021, namens de pastoraatsgroep

Novembermaand: Voedselestafette Voedselbank Zondag 17 okt. heeft Wilco v.d. Bovenkamp, vrijwilliger bij de Voedselbank, u het e.e.a. verteld over Missie 0318 (dat staat voor de voedsel- en kledingba... [meer...]
Samen eten is gezellig (di 26 oktober)
21 oktober 2021, namens de pastoraatsgroep

Na een lange stop vanwege corona, kunnen we nu eindelijk weer starten met het gezamenlijk eten en dat ook in de mooi verbouwde parochiezaal. Dit gebeurt nu op de 4e dinsdag van de maand. We starten nu... [meer...]
Eerste communie 2022
20 oktober 2021, namens de pastoraatsgroep

Je wordt groter. Meer en meer mag je meedoen in het leven. Je begint te begrijpen wat belangrijk is om goed samen te leven. Nu maak je kennis met Jezus en zijn vrienden. Je ervaart dat samenleven pas ... [meer...]
Allerzielen
20 oktober 2021, namens de pastoraatsgroep

Misdienaarsavond voor alle kinderen De activiteit van de misdienaarsavond van 30 oktober is opengesteld voor alle kinderen van 7 t/m 15 jaar. We vinden het belangrijk dat alle kinderen een breed aanbod krijgen. Zij hebben in ieder geval de mogelijkheid om aan te schuiven bij deze activiteit. Ditmaal is het thema Allerzielen en o.a. daarover zal Erik Rozeman vertellen. Het begint om 17.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur. Er wordt gezamenlijk gegeten en ieder kind neemt een gerechtje mee. Daarnaast is er een creatief en spannend programma samengesteld. Het is wel nodig dat de kinderen zich even melden, liefst vòòr 22 oktober ivm de aankopen. Dit kan door een mail te sturen aan pgv@pztb.nl. Allerzielenviering dinsdag 2 november Om 19:00 uur is er de gebedsviering waarin we de nabestaanden van de overledenen van dit jaar hebben uitgenodigd om hen in deze viering te gedenken. Ook u als parochiaan bent hierbij van harte welkom en samen kunnen we onze dierbare overledenen herdenken. Ook wordt u in deze viering uitgenodigd om uw kaarsje aan te steken voor hen die u in uw herinnering hebt. Een mooi symbool voor ons allen, die brandende kaarsjes voor het altaar. Wij zien u graag in onze kerk en laten we er samen een mooie herdenkingsviering van maken. ... [meer...]
Oktober Rozenkransmaand
5 oktober 2021, namens de pastoraatsgroep

Oktober is, zoals mei, de maand van de Rozenkrans. Gedurende de hele maand, op de maandagavond om 19:30 uur wordt in onze kerk de Rozenkrans gebeden. Na afloop is er in de parochiezaal koffie of thee ... [meer...]
Openingsviering seizoen op zondag 19 september
8 september 2021, namens de pastoraatsgroep

Op deze zondagmorgen gaat de pastoraatsgroep voor en wordt het nieuwe werkseizoen geopend. Het thema zal zijn “Van U is de toekomst” en daar zullen wij in deze viering verder op ingaan. Na afloop... [meer...]
Verruiming kerkelijke maatregelen
8 juni 2021, namens de pastoraatsgroep

... [meer...]
Aanmelden vieringen Salvatorkerk en kerkopenstelling
24 maart 2021, namens de pastoraatsgroep

Aanmelden voor Eucharistievieringen kunnen gedaan worden op 31 maart vanaf 9.00 uur tot donderdag 16.00 uur voor de Witte Donderdagviering. Voor Eerste Paasdag: vanaf vrijdag 2 april 9.00 uur t/m ... [meer...]
Onze kerk is “nog” gesloten
2 maart 2021, namens de pastoraatsgroep

De kerken in onze parochie zijn nog grotendeels gesloten. Onze Salvatorkerk is sinds februari open gegaan op de zondagen van 9:30 – 11:00 uur voor het opsteken van een kaarsje en gebed. Maar maandag... [meer...]
Kerkopenstelling
4 februari 2021, namens de pastoraatsgroep

Helaas blijft de kerk nog dicht voor zondagsvieringen. Na 2 maart, wanneer de regering de maatregelen mogelijk weer versoepelt, kunnen we besluiten of de kerk al dan niet weer open kan. Vanaf aank... [meer...]
Vieringen in de Salvatorkerk bijwonen
15 juli 2020, namens de pastoraatsgroep

Vanaf 1 juli worden de maatregelen versoepeld. Er mogen vieringen gehouden worden tot 100 kerkgangers. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met anderhalve meter afstand tussen de aanwezigen (met ... [meer...]
Kerkproeverij zondag 22 september
11 september 2019, namens de pastoraatsgroep

Op zondag 22 september om 10.15 uur houdt de Salvatorkerk voor de derde keer de 'Kerkproeverij'. U heeft daar in TitusBreed al over kunnen lezen. Vrijwilligers van onze kerk zijn al druk bezig met de ... [meer...]
Kerkproeverij zondag 16 september
9 september 2018, namens de pastoraatsgroep

Op zondag 16 september om 10.15 uur houdt de Salvatorkerk voor de tweede keer de 'Kerkproeverij'. U heeft daar in TitusBreed al over kunnen lezen. Vrijwilligers van onze kerk zijn al druk bezig met de... [meer...]
Nieuw in de pastoraatsgroep: Jos van der Lee
27 maart 2018, namens de pastoraatsgroep

De afgelopen tijd zijn er enkele wijzigingen geweest in de Pastoraatsgroep. Siem Napjus is samen met zijn vrouw verhuisd naar Doorn en heeft daardoor zijn taken neer moeten leggen. Agelopen zondag -25 maart 2018- introduceerde pastor Guido Dieteren nieuw lid mw. Jos van der Lee. Vervolgens vertelde Jos iets over haarzelf en de pastoraatsgroep. Was u er niet bij of wilt u het nog eens nalezen? Hieronder leest u het terug. Mijn naam is Jos van der Lee en ik zal wat over mezelf vertellen en vervolgens wat over de pastoraatsgroep. In 1974 zijn we vanuit Eindhoven in Veenendaal komen wonen en zijn we lid van de Salvatorkerk, inmiddels al bijna 44 jaar. Onze zoon en dochter zijn in deze kerk gedoopt en deden hier hun Eerste H. Communie. Dat deden als vanzelfsprekend alle kinderen die op een katholieke school zaten. Sinds die tijd is er veel veranderd. Het geloof is niet meer zo vanzelfsprekend, het is een bewuste keuze, een voortdurende zoektocht. We hebben ons in deze kerk altijd erg thuis gevoeld, maar zijn pas sinds kort actief betrokken. Het begon in feite met de deelname aan de Bijbelcursus voor Dummies die Guido geeft in Wageningen. Sinds maart 2016 hebben we geen les gemist en we komen er steeds meer achter hoe interessant die bijbel is. Toen vorig jaar zomer de vraag van Ciska kwam, dat de pastoraatsgroep op zoek was naar versterking , was het vrijwilligerswerk bij de Wereldwinkel afgelopen. En ik voelde me wel geroepen om een bijdrage te leveren voor onze parochie. Na een proefperiode heb ik me beschikbaar gesteld als lid van de pastoraatsgroep en per 1 februari ben ik definitief aangesteld door het bestuur van de Z.Titus Brandsmaparochie. Wat doen de leden van de pastoraatsgroep? - De leden van de pastoraatsgroep zijn de ogen en oren van onze Geloofsgemeenschap en hebben als zondanig een functie waar de pastorale lijnen moeten samenkomen en uitgaan. Zij overbruggen de afstand tussen het pastoraal team en de parochianen van onze geloofsgemeenschap. - Zij verzamelen pastorale en andere vragen Zij koppelen hetgeen in de geloofsgemeenschap leeft terug naar het pastoraal team.  - De leden van de pastoraatsgroep stemmen in overleg met andere betrokkenen in de parochie de activiteiten in de plaatselijke geloofsgemeenschap op elkaar af. - Zij zien toe op een goede voortgang van het pastoraat. - Zij bemiddelen voor begeleiding en ondersteuning van werkgroepen vanuit het pastoraal team. - De eindverantwoordelijkheid voor de pastorale zorg en het pastorale beleid in de parochie en de lokale geloofsgemeenschappen berust bij de pastoor, met medewerking van de andere leden van het pastoraal team. Jos van der Lee, 25 maart 2018... [meer...]
Wekelijkse Eucharistie op donderdag
9 november 2017, namens de pastoraatsgroep

Indien u afgelopen zondag in de kerk was, heeft u al kennis kunnen maken met pastor Thong Nguyen. In deze Eucharistieviering was pastor Thong concelebrant. Sinds 1 november woont pastor Thong op d... [meer...]
Kerkproeverij zondag 10 september
10 juli 2017, namens de pastoraatsgroep

Wat is Kerkproeverij? Kerkproeverij is gebaseerd op het Engelse Back to Church Sunday, een initiatief van Michael Harvey dat inmiddels wereldwijd succes heeft. Kerkproeverij vormt d gelegenheid om iemand die je kent persoonlijk uit te nodigen naar een toegankelijke kerkdienst die speciaal voor hen is georganiseerd. Om zo geheel vrijblijvend te proeven aan het geloof als het ware. Dit kunnen mensen zijn in je omgeving die al een poos niet meer in de kerk zijn geweest, of die weinig met het geloof (denken te) hebben. Ook als je als gelovige zelf misschien even niet zoveel meer hebt met 'de kerk', kan Kerkproeverij juist een aanleiding zijn om je te laten verrassen. Door mede-gelovigen, door te bezinnen op wat geloof betekent voor jou, door jezelf uit te dagen om (toch) iemand uit te nodigen, door biddend het gesprek aan te gaan. Met de ander, met jezelf, met God. Kerkproeverij is een samenwerking van de Raad van Kerken, IZB en MissieNederland. Mediapartners zijn de EO en KRO-NCRV. (bron: eo.nl) Kerkproeverij zondag 10 september 2017 Salvatorkerk Veenendaal Misschien is het alweer even geleden dat u in de kerk kwam. Misschien bent u jaren niet in de kerk geweest. Graag nodigen wij u uit om op zondag 10 september met ons de Kerkproeverij te beleven. Wij willen u graag op een laagdrempelige manier (opnieuw) kennis laten maken met uw Rooms Katholieke Salvatorkerk. Kom gerust weer eens een kijkje nemen. U bent niet de enige die deze dag weer eens een viering meemaakt. In heel Nederland zijn er kerken die op 9 en 10 september meedoen aan de Kerkproeverij en mensen uitnodigen om weer naar de kerk te gaan. Het is mooi om samen te vieren! Beleef de kerk eens van binnen en PROEF de mystiek en de sfeer. De voorganger is pater Ferdinand Vergeer van de Mill Hill-orde in Oosterbeek. Hij zal deze zondag voorgaan in de Eucharistie. Hij is meer dan 55 jaar priestermissionaris geweest in Sarawak, het westelijk deel van Borneo, Maleisi. Hij is nu met emeritaat (pensioen) maar gaat nog geregeld voor in vieringen in onze parochie. In de viering wordt gebruik gemaakt van symbolen. Deze zullen u tijdens de viering uitgelegd worden. Na de viering staat in de parochiezaal koffie en thee klaar. Heeft u vragen of wilt u gewoon iemand van de kerk spreken? Er zijn vrijwilligers waarmee u vrijblijvend in gesprek kunt gaan. Als u kinderen heeft, neem hen dan ook mee. Tijdens de viering is er voor de kinderen een Kinderwoorddienst. Nadat de viering is gestart, zal pater Vergeer de kinderen vragen om mee te gaan met de vrijwilliger van de Kinderwoorddienst. Wanneer: zondag 10 september Waar: Salvatorkerk, A. van Ostadelaan 54 Tijd: 10:15 uur (om 9:45 u is de kerk open) Gaat u geregeld naar de kerk? Kijk dan eens in uw omgeving of u iemand persoonlijk kunt uitnodigen. Waarom zou u datgene wat voor u waardevol is alleen voor uzelf houden? ... [meer...]

Keer terug