Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV)

Personen

Jos SchilteContactpersoon
Jan ZuurhoutContactpersoon

U heeft vast wel eens een zondagsviering bezocht waarbij Pater Bernard Kersten voorging. Sinds zo’n twintig jaar bezoekt hij jaarlijks onze kerk om geld in te zamelen voor onderwijsprojecten en bijbehorende internaten voor met name meisjes in India. Een project waar ook onze MOV-werkgroep zich voor inzet. Want MOV staat voor missie, ontwikkeling en vrede.
De MOV-werkgroep werkt zowel binnen als buiten de eigen geloofsgemeenschap. Zo komen de MOV-vrijwilligers van alle geloofsgemeenschappen binnen onze parochie z.Titus Brandsma twee keer per jaar bijeen om parochiebrede activiteiten op de agenda te zetten.
Binnen Veenendaal zijn Jos Schilte en Jan Zuurhout (tevens een van onze kosters) alweer respectievelijk tien en vijftien jaar actief binnen de MOV. Zij zouden het leuk vinden als ook jongeren zich bij de MOV-werkgroep aansluiten.
Heeft u affiniteit met ontwikkelingswerk? Lijkt u het leuk en interessant om binnen de geloofsgemeenschap Veenendaal kleinschalige projecten op te zetten of te ondersteunen, zoals tijdens de vasten- en adventsperiode? Of om het werk van Pater Bernard te promoten en binnen de parochie samen te werken met andere vrijwilligers? Neem dan contact op met Jos Schilte of Jan Zuurhout via het secretariaat. Het is dankbaar werk dat jaarlijks enkele uren van uw tijd vraagt.

Het gironummer van MIVA is: P2950


Bijlagen

Op weg met de kinderen in de veertigdagentijd tot Pasen 2012
vastenactie 2012 Ethiopië

 

Actualiteit


Solidair met India
25 maart 2020, namens Missie, Ontwikkeling en Vrede

Nu duidelijk is dat we tot en met Pinksteren geen vieringen meer hebben in onze kerken en dus ook geen collectes meer voor de Vastenactie 2020, doet de MOV-werkgroep een extra beroep op u om een gift ... [meer...]
Vastenactie 2020
19 februari 2020, namens Missie, Ontwikkeling en Vrede

Vanaf volgende week als met Aswoensdag de vasten weer is begonnen doen wij weer mee met de parochiebrede “ Vastenactie”. En dit keer is gekozen voor een project van “Solidair voor India” waaraan wij a... [meer...]
Pater Bernard en zijn India-project
12 oktober 2018, namens Missie, Ontwikkeling en Vrede

Zondag 14 oktober gaat pater Bernard Kersten weer voor in onze kerk. Ditmaal in een gezinsviering. Zoals gebruikelijk zal hij in zijn preek de verbinding leggen tussen de lezingen en zijn werk in Indi... [meer...]
Goede huisvesting voor 11 zeer hulpbehoevende gezinnen in NR Pura, Karnataka
14 september 2017, namens Missie, Ontwikkeling en Vrede

Op zondag 17 september gaat Pater Bernard weer voor in onze zondagsviering, en zoals gebruikelijk halen wij dan geld op voor één van zijn projecten in India. Dit keer zal dat zijn voor het opknappen v... [meer...]

Keer terug