Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Actualiteit

Bid in oktober mee met de rozenkrans

27 september 2022, namens de pastoraatsgroep

Oktober is, na de maand mei, de tweede Mariamaand en de maand die de Rooms Katholieke Kerk aan de Rozenkrans wijdt.

Dit gebruik stamt uit de 19e eeuw en werd vooral gepropageerd door paus Leo XIII. Het is een uitbreiding van het liturgische feest van Maria Koningin van de Rozenkrans op 7 oktober.

De keuze van deze maand hangt samen met de liturgische gedachtenis van Maria van de Rozenkrans op 7 oktober. Deze viering werd ingesteld door de heilige paus Pius V in 1571. Hij had de christelijke overwinning van de Slag bij Lepanto (7 oktober 1571) toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans.

Het rozenkransgebed werd gepropageerd door de orde der Dominicanen, waartoe Pius V zelf ook toe behoorde. Volgens een legende was de Rozenkrans een geschenk van de Heilige Maagd Maria aan Sint Dominicus (1170-1221), stichter van de dominicanen.

Gedurende de hele maand oktober wordt ook in Salvatorkerk een keer per week de Rozenkrans gebeden. Een mooie kans om dit gebed te herontdekken!

Op elke dinsdagavond om 19:30 uur is de kerk open voor het Rozenkransgebed. In eenvoud en met een open hart bidden we samen bij de Mariakapel. Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom. Er liggen mapjes met het Rozenkransgebed zodat ook wie niet vertrouwd is met dit gebed makkelijk mee kan doen. We sluiten het gebed met een kopje koffie of thee. De eerste avond is op 4 oktober.


Open Deur Mis op zondag 18 september

3 september 2022, namens de pastoraatsgroep

Op zondag 18 september is er ook in onze Salvatorkerk een zogenaamde Open Deur Mis. Mediapriester Roderick Vonhögen zal hierin voorgaan en de viering wordt opgeluisterd door koor Kleurrijk. Deze mis is er voor iedereen maar in het bijzonder om mensen (opnieuw) kennis te laten maken met onze parochie en de betekenis van de Eucharistie. Daarom wordt er gezorgd voor uitleg in het liturgieboekje en is er een commentator. Na de viering zijn er mensen om uw eventuele vragen te beantwoorden. Neem gerust vriend(in) zus, broer, tante, oom of buurman/vrouw mee.

We willen vooral kinderen en jongeren zoveel mogelijk bij de viering betrekken door hen een taakje te geven. We willen er iets speciaals van maken en de kinderen mogen o.a. bij de offerande vanuit achterin de kerk de gaven en/of fruit/bloemen naar voren brengen waar de misdienaars het aannemen bij het altaar. De gaven worden door de priester gezegend.

Na de viering is er in de parochietuin koffie/thee en limo met wat lekkers, zowel zoet als hartig. Het wordt erg op prijs gesteld als u/jij ook wat mee zou willen brengen. Denk b.v. aan snack/tomaatjes/komkommertjes enz, hartige taart, salade of een soepje. U kunt het vòòr de viering afgeven in de hal of het aangrenzende zaaltje. Er staan mensen klaar bij de ontvangsthal.

Verder is er na de viering de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding met gids door de kerk en zijn er leuke activiteiten voor de kinderen. Zo zoeken we naar verschillende nieuwe manieren om samen kerk te zijn. Het gaat om verbinding, gastvrijheid en openheid.


Seizoenstart met feestelijk tintje

22 augustus 2022, namens de Locatieraad

Op 4 september is de openingsviering waarin parochieel voorgangster Maria Meijer samen met de Locatieraad en de Pastoraatsgroep voorgaat. Koor Kleurrijk zal de viering muzikaal ondersteunen. We nodigen alle parochianen van harte uit hierbij aanwezig te zijn, want we willen er hierna een feestelijk tintje aan geven.


Update bedevaart naar Lourdes

21 augustus 2022, Aartsbisdom Utrecht

an 19 t/m 26 september gaan we met onze parochie met het vliegtuig op bedevaart naar Lourdes. Iedereen kan mee, jong en oud, grootouders met hun kleinkind maar ook mensen die zorg nodig hebben. Een bedevaart naar Lourdes heeft al velen extra steun en kracht geschonken. Samen met elkaar op reis is een unieke gelegenheid voor parochianen om elkaar onderling beter te leren kennen, extra te verbinden.

We reizen samen met pelgrims van de Emmaüsparochie uit de Noordoostpolder, de H. Norbertusparochie uit Oostelijk Flevoland, Parochies regio de Waterkant en een groep uit Twente. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, wacht niet te lang met aanmelden.

Mochten de financiën een belemmering vormen dan kunnen wij samen bekijken of en zo ja welke financiële ondersteuning er mogelijk is.

Meer informatie vindt u op de site van christoffelreizen t.w. www.christoffelreizen.nl

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Elly Croon, tel.nr. 06-5554 2876

Houd ook deze website in de gaten voor actuele informatie, www.titusb.nl


Titus Brandsmabedevaart

7 juli 2022, namens het Pastoraal Team

Binnenkort op woendag 27 juli, wordt de officiële gedenkdag van pater Titus Brandma herdacht met een bedevaartsdag. Deze dag begint om 9.00 uur met een Eucharistieviering in de St Antoniuskerk te Ede, waarvoor iedereen is uitgenodigd. Dan is ook voor het eerst het boek over hem “Van held tot heilige” te koop voor 10 euro, en andere geschriften. Daarna vertrekken we met de bus naar Bolsward in zijn geboortestreek. Daar is een programma bij de opening van een tentoonstelling over hem, waaraan wij met maximaal 50 deelnemers uit onze parochie kunnen meedoen. Er worden lezingen gegeven en muziek ten gehore gebracht. Vanwege het maximum aantal deelnemers geldt gaat de inschrijving per volgorde van aanmelding.. U kunt u daarvoor opgeven vanaf 9 juli, bij Erika Dupain: secretaris@pztl.nl of 06-53790959. De kosten bedragen 20 euro, die u contant kunt voldoen in de bus. Het is de bedoeling dat u zelf een lunchpakket meeneemt voor in de bus.

Programma bedevaartsdag Woensdag 27 juli 2022

9.00 uur: Eucharistieviering t.e.v. H. Titus Brandsma in de St. Antoniuskerk te Ede (de mis is uiteraard voor iedereen toegankelijk)

10.45 Vandaaruit vertrek met de bus naar Bolsward (hiervoor is bevestigde opgave van te voren nodig)

13.00 Aankomst Broerekerk (Broereplein 9, Bolsward)

13.30 Ontvangst koffie/thee/hapje , Opening, inleiding programma)

- Toespraak Commissaris van de Koning Arno Brok

- zang Duo Amaveria

- Aanvang rondgang/wandeling 'In het spoor van Titus'

14.45 Martinikerk Toespraak Antoine Bodar

zang Albert Bonnema, Duo Amaveria orgel Peter van der Weide

16.00 Sint Franciscusbasiliek

- Film over Titus Brandsma

- zang Albert Bonnema, Duo Amaveria orgel: Peter van der Weide

- Overdenking Peter van der Weide

16.50 HCW/Museum 'De Tiid'

- Toespraak Burgemeester Jannewietske de Vries

- Opening tentoonstelling en rondgang door museum 'De Tiid'

17.45 Broerekerk Gezellig samenzijn met aandacht voor de inwendige mens.

19.00 (uiterlijk) Terugkeer met de bus naar Ede.


Alpha Experience

13 mei 2022, namens het Pastoraal Team

Wil je Alpha een keer van dichtbij meemaken? Dan ben je van harte welkom op deze Alpha Experience in Renkum!

Tijdens een Alpha Experience maak je een van de Alpha-bijeenkomsten mee. Je schuift aan het begin van de bijeenkomst aan bij een maaltijd. In dit geval gaan we (bij mooi weer) genieten van een heerlijke barbecue! Vervolgens kijk je een aflevering van de Alpha Film Series. Daarna ga je in een kleine groep uit elkaar om over het onderwerp door te praten. De perfecte kans om te ontdekken wat Alpha is!

Wanneer:
31 mei
18.00 uur

Waar:
Dorpsstraat 1
6871 AA
Renkum

Er zijn wereldwijd en in Nederland al veel ervaringen met Alpha opgedaan. Zo wordt Alpha in Nederland elk jaar door honderden kerken gegeven. Inmiddels hebben ruim 325.000 deelnemers een Alpha gevolgd. Wereldwijd zijn dat er miljoenen!
Wil jij meer weten over Alpha? Of ben je al van plan om een Alpha te geven? Meld je dan aan via het formulier op de website van Alpha Nederland via deze
link . Je ontvangt binnenkort een e-mail van ons met meer informatie over de Alpha Experience.
| Maandag 23 mei | Titus Leerhuis gaat van start

13 mei 2022, namens het Parochiebestuur

Maandag 23 mei a.s. zal het gloednieuwe Titus Leerhuis van start gaan met een eerste lezing over Titus Brandsma, gehouden door hoogleraar Peter Nissen. De lezing gaat over het leven van Titus Brandsma, zijn kracht en zijn zwakheden. Het vindt plaats in de Verrijzeniszaal van de Johannes de Doperkerk in Wageningen. Vanaf 19.45 uur is er koffie en om 20.00 uur start de lezing. De avond is open voor alle geïnteresseerden, kerkelijk of niet.

In juni zal Erik Borgman komen spreken. Zo hopen we met het Titus Leerhuis zo mogelijk iedere maand een interessante spreker uit te nodigen. Komt u ook?


Heiligverklaring pater Titus Brandsma

28 april 2022, namens het Pastoraal Team

Op zondag 15 mei wordt Titus Brandsma door paus Franciscus heilig verklaard. Dit zal plaats vinden tijdens de eucharistieviering in de Sint Pietersbasiliek of op het Sint Pietersplein. Inmiddels is bekend dat op zondag 15 mei a.s. de Eucharistieviering in Rome om 10.00 uur zal zijn.

Een aantal parochianen zullen naar Rome gaan. De rest van de parochianen zijn uitgenodigd in de hal van de Gedachteniskerk te Rhenen waar op een groot scherm de tv-uitzending vanuit Rome te volgen is. U bent welkom om deze feestelijke gebeurtenis samen te vieren onder het genot van een kop koffie met wat lekkers erbij.

Voorafgaand aan de uitzending zal er een eucharistieviering worden gehouden met voorgangers pastoor Henri ten Have en diaken Erik Rozeman. Deze begint om 8.30 uur.

De tv-uitzending begint om 9.30 uur met een voorprogramma over Titus Brandsma (o.a. met medewerking van Roderick Vonhögen).


In verband met de catering is opgave gewenst door een mail te sturen naar: administratie@pztb.nl

Als u geen vervoer hebt bel Jos vd Lee 06 21 840 419.

Er is in verband met deze dag geen viering in Veenendaal op zondag 15 mei .


Overweging afgelopen zondag 24 april

26 april 2022, namens Liturgische Werkgroep

Afgelopen zondag preekte parochieel voorganger Henk Koop over het evangelieverhaal uit Johannes 20 vers 19-31. In de preek nam Henk Koop de gelovigen mee in het verhaal met de vraag hoe ongelovig Tomas nu werkelijk was. Tomas moet de wonden kunnen aanraken om te geloven. Ze echt onder ogen zien.

Koop: “Dat is denk ik wat Jezus ons vandaag ter overweging geeft:
Wonden ontstaan doordat de band met je geliefde bruut wordt afgesneden. Pijn daar waar je ten diepste bent miskend, gekrenkt en teleurgesteld.

Raak die wonden aan en voel de pijn. Laat ze zien verstop ze niet.
Dan kan de uitzichtloze crisis het begin zijn van een nieuw begin.”

De overweging kunt u nalezen in het bestand hieronder.

Bijlagen

Overweging De ongelovige TomasBidden in de veertigdagen-tijd

15 maart 2022, namens de pastoraatsgroep

De dag na Aswoensdag is een groep parochianen uit verschillende geloofsgemeenschappen in onze parochie begonnen met het bidden van een noveen voor vrede in Oekraïne. Een noveen is een reeks van negen dagen waarop men op een bijzondere wijze tot God bidt en waar meestal de Rozenkrans wordt gebeden. Gedurende deze negen dagen is onder de deelnemers een warm gevoel van geestelijke verbondenheid ontstaan, er werd in alle eenvoud en vanuit het diepste gebeden.

Ook is er een idee ontstaan om vluchtelingen uit de Oekraïne te steunen; op het materiële vlak, met het aanleveren van goederen, en op het geestelijk vlak, vanuit onze parochie.
Er kwam spontaan de wens om het gebed in deze 40-dagentijd door te zetten. Drie keer per week op de maandag, dinsdag en vrijdagavond van 20:30 tot 21:00 uur online via Zoom gaat het gebed door.

Één keer per week wordt de Rozenkrans gebeden, de andere twee avonden wordt het Evangelie van de dag gelezen en besproken en er worden andere teksten gebeden. Er is altijd ruimte voor een vrij gebed en momenten van stilte. Deelnemers kunnen liederen op You Tube zoeken en via Zoom delen, dit werd ook elke avond bij de noveen gedaan, het was een mooie afsluiting van het gebed.
Iedereen is welkom, iedereen mag uiteraard anderen uitnodigen: het is laagdrempelig, eenvoudig en mooi.
Natuurlijk zal het zo zijn dat het niet voor iedereen mogelijk is om alle avonden mee te doen. Dat is geen probleem. U kunt elke maandag-, dinsdag of vrijdagavond aanhaken, ook al is het maar voor één keer, of is het al aan het einde van de veertigdagentijd voor u er een keer aan toe komt.

Hieronder vindt u de link:
Klik hier om naar Zoom te gaan
Meeting ID: 846 3351 6984
Passcode: 468421
Uitnodiging Deelname Synodaal Proces Parochie Zalige Titus Brandsma, Ede, 26 maart 2022

14 maart 2022, namens het Pastoraal Team

De katholieke kerk zit momenteel in een ‘synodaal proces’. In 2023 is er een grote bisschopsvergadering in Rome. Maar voordat paus Franciscus met de bisschoppen in gesprek gaat, wil hij graag horen wat er leeft onder de gelovigen. Dat betekent dat alle katholieken mee kunnen denken over hoe het verder moet met de kerk.

Ook vanuit onze z. Titus Brandsma parochie zal gehoor worden gegeven aan de oproep van onze paus. Meedoen met een proces van luisteren , participeren en inspireren. In TitusBreed heeft u kennis kunnen nemen van de achtergrond en beweegredenen van dit synodale proces.

Wij nodigen u uit voor een bijeenkomst op zaterdag 26 maart in de St. Antonius kerk aan de Stationsweg 112 in Ede. De bijeenkomst begint om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur) en zal om 12.00 uur worden afgesloten.
De centrale thema’s in ons bisdom zijn:
* Vieren.
* Medeverantwoordelijkheid voor missie.
* Dialoog in kerk en samenleving.

Wij willen naar u luisteren welke opmerkingen, antwoorden en aanbevelingen u heeft op onderstaande vragen:
Hoe is het om parochiaan te zijn in de katholieke kerk?
Waar beleef je vreugde aan?
Welke verbeteringen zijn nodig?
Welk advies zou je willen geven aan de synode 2023 in Rome?

Gelet op het doel van deze bijeenkomst kunnen er niet meer dan 100 personen deelnemen. Afhankelijk van het aantal belangstellenden zal de meest geschikte werkwijze worden gekozen. Daarbij zullen wij ondersteund worden door Tom Koot en Ina Ruiter van het adviesbureau xpand.
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst bij ons centraal secretariaat, bijvoorkeur via e-mail: administratie@pztb.nl of anders per telefoon: 0317- 747108 tijden, maandag – donderdag tussen 9-12 uur.

Alle aanbevelingen en opmerkingen zullen (anoniem) worden gebundeld en doorgestuurd naar ons bisdom. Ook zal de oogst van deze bijeenkomst worden gepubliceerd in onze parochie.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om nu mee te doen? Dan kunt u uw opmerkingen en antwoorden – anoniem en schriftelijk - sturen aan: centraal secretariaat Bergstraat 17 6701 AB Wageningen, of (bij voorkeur) e-mail administratie@pztb.nl .
Dit proces kent twee doelen. Ten eerste zullen wij voor 1 april onze bijdrage moeten aanleveren aan ons bisdom. Maar het belangrijkste doel is “samen op weg te gaan”. Met nieuw elan concrete en haalbare aanbevelingen omzetten in pastorale activiteiten. Op die manier kunnen we inkleuring geven aan het pastoraal beleid in onze parochie.

Vertrouwende dat de H Geest ons zal begeleiden,
Met vriendelijke groet, het Pastoraal team:
Erik Rozeman, diaken
Henri ten Have, pastoor


Veenendaal voor Oekraïne

12 maart 2022, namens de pastoraatsgroep

Met verbijstering bekijken we de beelden uit de Oekraïne. Vanwege het oorlogsgeweld ontvluchten veel mensen het land. De inschatting van de VN is dat ruim 1,5 miljoen mensen op dit moment hun huis hebben achtergelaten. Dit zou kunnen oplopen tot 4 miljoen, zo’n 10 procent van de inwoners van dit enorme land. Nu zijn veel van deze mensen nog in Polen of Roemenië, maar de verwachting is dat een deel van hen ook naar Nederland komt.

Afgelopen week is er vanuit kerken en vrijwilligersorganisaties een platform opgericht “ Veenendaal voor Oekraïne”.
Het doel is op zeer korte termijn te inventariseren welke hulp er geboden kan worden vanuit Veenendaal. U kunt hierbij denken aan activiteiten organiseren of gebouwen openstellen voor activiteiten / koffie drinken/ ontmoeting.

De gemeente Veenendaal organiseert structurele opvang in samenwerking met de veiligheidsregio. Dat is voor deze groep vluchtelingen van groot belang. Daarnaast willen wij als platform ondersteunen en indien nodig noodopvang bieden op korte termijn. Het kan zijn dat er op korte termijn al behoefte is aan noodopvang bij gastadressen. U kunt zich hiervoor aanmelden op de website. Dit gaat in goed overleg met de gemeente Veenendaal.

Als u als kerk of organisatie al actief bent met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne dan roepen we u op om dit te melden via de website zodat we initiatieven op elkaar kunnen afstemmen en we elkaar kunnen steunen.

Er is een website met veel informatie en de mogelijkheid om u aan te melden: www.veenendaalvooroekraine.nl

Deelnemende kerken en organisaties,


Diaconaal Platform Veenendaal
Hervormd Veenendaal
Stichting netwerk ICF Veenendaal (International Christian Fellowship)
Protestantse Stichting voor Tsjernobyl kinderen
Bethelkerk Veenendaal en Bloei in Oost
Stichting hulpdienst In-Zicht
Ichthus College
Stichting Netwerk voor JouSamen bidden voor vrede (online)

1 maart 2022, namens de pastoraatsgroep

Beste parochianen,

We naderen de veertigdagen tijd. Tijd van bezinning, gebed en verdieping. Inmiddels zien we wat er aan de deur van Europa gebeurt. Christenen kennen de kracht van het gebed, Jezus zelf heeft het ons geleerd. Overal in de wereld bidden velen voor vrede, ze bidden alleen, met hun gezin, in groepen, op afstand maar toch samen.

Vanaf a.s. donderdag 3 maart, gedurende negen dagen gaan we samen, vanuit onze huizen een Noveen bidden. Dit is een reeks van negen dagen waarop men met een bepaalde intentie tot God bidt. Meestal wordt de Rozenkrans gebeden, dit is ook wat we gaan bidden. Deze intentie kan bijvoorbeeld voor een of meer zieken zijn, voor het beëindigen van een bepaald conflict of voor de wereldvrede. Veel novenen zijn echter gericht tot Maria, de Moeder van God, als voorspreekster bij God. We bidden in het bijzonder voor vrede in onze dagen. Hiermee geven we concreet gehoor aan het verzoek van o.a. de paus om wereldwijd onze krachten te bundelen en te bidden.

Iedereen die mee wil doen, bidt dus vanuit zijn/haar huis. De Noveen is via Zoom, de linkt vindt u hieronder. We beginnen om 20:30 uur en eindigen om 21:00 uur. De eerste dag is donderdag 3 maart, de laatste vrijdag 11 maart. Als we bidden zijn we allemaal kleine lichtjes, door het gezamenlijk bidden bundelen we deze lichtjes samen en voelen we ons met elkaar verbonden. We hopen op een grote opkomst.

Klik hier om naar Zoom te gaan

Meeting ID: 846 3351 6984
Passcode: 468421


Praat mee over synode: “Zij heeft een verhaal”

1 maart 2022, namens de pastoraatsgroep

“Verlos ons ervan een museumkerk te worden, mooi maar zwijgzaam, met veel verleden maar weinig toekomst.”

Deze woorden van de paus raakten ons.
Als het goed is hebt u erover gelezen op pag.5 van de Titus Breed en de laatste nieuwsbrieven. Misschien hebt u de vragenlijst over dit project al ingevuld (net als 1724 anderen!) en opgestuurd.

Wij, als pastoraatsgroep doen een oproep aan degene die de lijst niet digitaal in kan vullen er eentje mee te nemen uit de hal bij binnenkomst in de kerk. U kunt hem later ingevuld in een envelop afgeven bij één van de leden van de pastoraatsgroep of in de brievenbus van de kerk deponeren. Wij zorgen dan verder voor de verzending. Alle informatie én de nieuwsbrief is te vinden in de hal. Wilt u meepraten en informatie horen van o.a. voorzitter Maria van Diepen-van Schaijk? Op maandagavond 14 maart vanaf 19.45 uur bent u welkom in de Verrijzeniszaal in Wageningen (Bergstraat 17).


Afscheidsviering dirigent Ria Aukes

24 februari 2022, namens Kleurrijk

Op zondag 13 maart 2022 zal Ria Aukes afscheid nemen als dirigente van het parochiële koor Kleurrijk. Ze heeft maar liefst 45 jaar leiding gegeven aan het koor en daar willen we graag bij stilstaan met familie en vrienden, (oud)-koorleden en medeparochianen. Tijdens de eucharistieviering zal Ria in het zonnetje worden gezet. Na de viering is er gelegenheid om Ria te ontmoeten in de parochiezaal onder het genot van een hapje en een drankje. U bent van harte uitgenodigd!

De eucharistieviering begint om 10.15 uur in de Salvatorkerk te Veenendaal.

Kunt u niet aanwezig zijn? Klik hier om naar de livestream te gaan .

Zoals het er nu naar uitziet, zullen er geen beperkende maatregelen van kracht zijn en hopen we op een feestelijk afscheid. Aanmelden is niet nodig. Voor vragen kunt u mailen naar kleurrijkkoor@gmail.com

Voor de flyer met betrekking op deze afscheidsviering, klik hieronder op het bestand.

Bijlagen

Flyer afscheid Ria AukesTituszondag vervalt wél lokale vieringen

26 januari 2022, namens het Pastoraal Team

In verband met de Corona maatregelen is er ook deze maand op de vijfde zondag nog geen "Titus viering".
Hiervoor in de plaats is er op diverse locaties een viering en voor zover nu bekend zijn dat:

Bennekom: Erik Rozeman
Ede: Henri ten Have
Renkum: Parochieel voorganger
Veenendaal: Parochieel voorganger
Wageningen: Roderick Roderick Vonhögen


Vormselvoorbereiding 2022 start op 13 februari

26 januari 2022, namens de pastores

De start van het nieuwe vormseltraject is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld naar zondag 13 februari. Zoals aangekondigd wordt de vormselvoorbereiding komend jaar op een heel nieuwe manier uitgevoerd.

We vinden het belangrijk om elkaar beter te leren kennen en we willen graag het hele gezin daarbij betrekken. Ook zal de zondagse viering onderdeel van de voorbereidingen zijn.

De zondagen waarop dit plaats vindt zijn: 13 februari, 20 maart, 8 mei, 5 juni en 26 juni . De data voor de daaropvolgende maanden worden later nog bekend gemaakt.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 uur: Open deur mis/Eucharistieviering in de Kerk van Wageningen (speciaal afgestemd op jongeren en nieuwkomers);

± 11.00 – 11.15: uur koffie en thee;

11.15 – 12.00 uur: catechese voor vormelingen en een parallel programma voor ouders en andere gezinsleden;

12.00 uur en verder: napraten voor wie wil.

Daarnaast worden de vormelingen in Wageningen verwacht tijdens de belangrijkste vieringen van het jaar, namelijk die van de Goede Week, om daarin een actieve rol te vervullen, d.w.z. de vieringen van Witte Donderdag 14 april om 19.00 uur, Goede Vrijdag 15 april om 19.00 uur en de Paaswake om 21.30 uur. De vormselviering is op 20 november 2022 gepland.


Begin januari is aan de kinderen die tussen september 2008 t/m december 2009 geboren zijn een uitnodiging gestuurd. Heeft u geen uitnodigingsbrief ontvangen of is uw kind niet geboren in bedoelde periode, dan kunt u hem/haar toch opgeven door een e-mail te sturen naar het parochiesecretariaat: administratie@pztb.nl, (graag vóór 10 februari) onder vermelding van “Vormsel 2022”. Daarbij graag een opgave van de naam en geboortedatum van uw kind , adres, woonplaats en uw e-mailadres. U ontvangt dan een bevestiging en verdere berichtgeving per mail.Aanmelden vieringen

18 januari 2022, Aartsbisdom Utrecht

Op dit moment geldt nog steeds de regel dat we met maximaal 50 kerkgangers in de kerk mogen tijdens vieringen. Mocht u willen komen? Meld u dan eerst aan via titus.veenendaal@gmail.com.


Afscheid Ria Aukes verzet naar 13 maart

18 januari 2022, namens Kleurrijk

Vanwege de huidige corona situatie kan de afscheidsviering van onze kleurrijke dirigent Ria Aukes die voor aanstaande zondag gepland stond helaas niet door gaan. We willen een muzikale en feestelijke viering voor haar neerzetten, maar vanwege de corona-maatregelen is er maar beperkte bezetting mogelijk en hebben we tijdens de lockdown niet kunnen repeteren.
Het goede nieuws is dat we op 13 maart in de herkansing gaan. Hopelijk is er dan meer mogelijk en kunnen we Ria op gepaste wijze bedanken voor 45 jaar trouwe dienst.
Tot die tijd zal Ria kleurrijk blijven dirigeren. Na 13 maart zal Ricardo Obermeijer het stokje van haar overnemen.

Kleurrijk zal wel zingen in de viering van aanstaande zondag 23 januari zoals u van ons gewend bent.


Alle (0nline) vieringen op een rij

21 december 2021, namens de Locatieraad

Kerstavond viering via ZOOM
oor kerstavond wordt er een online kerstviering georganiseerd door diaken Erik Rozeman en vrijwilligers van het gezinszondag-team Wageningen. En iedereen is welkom! Er is plek genoeg, dus voel je vrij om deel te nemen! De online viering is op vrijdagavond 24 december om 19:00, inloop 18:45 (kom op tijd om te zorgen dat de verbinding goed werkt). De viering is zeer geschikt voor gezinnen, maar iedereen is welkom (jong en oud).
Meer uitleg en de zoomlink vindt u hier .

Eerste Kerstdag
Helaas moeten wij u meedelen dat de kerstavondvieringen een besloten viering is die u online mee kun kijken (of terugkijken. Om mee te kijken of terug te kijken: klik hier.
(Kopieer deze link als de hyperlink hierboven niet naar YouTube linkt https://youtu.be/-aaqhFfoLjE).

Eerst volgende zondag
Op zondag 2 januari is er weer een communierviering voor maximaal 50 bezoekers. Aanmelden voor deze viering kunt u via pgv@pztb.nl.


Eerste heilige communie ouderavond

16 november 2021, namens de pastoraatsgroep

Je wordt groter. Meer en meer mag je meedoen in het leven. Je begint te begrijpen wat belangrijk is om goed samen te leven. Nu maak je kennis met Jezus en zijn vrienden. Je ervaart dat samenleven pas echt mogelijk is al iedereen mee mag doen. Als je dat snapt, mag je meedoen aan de tafel in de kerk; dan ontvang je de Eerste Communie. En weet dat je altijd welkom bent!
Binnenkort wordt er in onze parochie een begin gemaakt met de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie. Met het Doopsel wordt een kind opgenomen in de Kerk. Vanaf de leeftijd van 7 jaar wordt het kind uitgenodigd om de Eerste Heilige Communie te ontvangen.
De Eerste Communieviering vindt plaats op zondag 22 mei 2022 in de Salvatorkerk van de Zalige Titus Brandsma parochie te Veenendaal.

Ouderavond
De eerste ouderavond vindt plaats op donderdag 25 november 2021 om 20.00 uur. Wegens de verscherpte maatregelen zal deze avond in de kerk plaatsvinden. Van te voren aanmelden is verplicht met oog op het aantal aanwezigen. Dit kan via: ehcveenendaal@hotmail.com.
In verband met de verscherpte maatregelen omtrent het coronavirus vragen wij u in de kerk een mondkapje te dragen. Ook zullen we helaas geen koffie/thee schenken.

Mocht u verhinderd zijn om de ouderavond bij te wonen en wilt u uw kind toch laten deelnemen aan de communievoorbereiding? Neem dan voor vragen en inlichtingen contact op met Miranda Tinholt van de communiewerkgroep. Tel. 06-11198122 Email: ehcveenendaal@hotmail.com.

Aanmeldformulier
Het aanmeldformulier voor de eerste communie vindt u op deze website.
U kunt het formulier ook inleveren of opsturen naar het secretariaat van onze kerk. Uiteraard kunt u uw kind ook op de ouderavond aanmelden.

Het aanmeldingsformulier vindt u links op deze website onder contact > formulieren.


Hulp gezocht!
Lijkt u het leuk om mee te helpen met de voorbereidingen en kinderbijeenkomsten? Neem dan contact op! ehcveenendaal@hotmail.com.


Dringende oproep: versterking gezocht Locatieraad

15 november 2021, namens de Locatieraad

De locatieraad is dringend op zoek naar versterking. Theo Blom is afgelopen zomer met zijn taken gestopt en Erika Dupain zal vanaf januari 2022 zitting hebben in het Parochiebestuur. Dus blijft alleen Theo Hattink nog over……

De locatieraad functioneert rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur en is de verbindende schakel tussen het parochiebestuur en de lokale geloofsgemeenschap. De locatieraad is vooral verantwoordelijk voor het beheer van het kerkgebouw en overige ruimten.
De tijdsbesteding is afhankelijk van de klussen die opgepakt (moeten) worden, maar veel zaken kunnen met elkaar via mail opgepakt worden. En als de locatieraad uit 4 of 5 personen bestaat, kun je de taken goed onder elkaar verdelen.
Voor nadere informatie of om aan te geven dat u belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met Erika Dupain. Mail: edupain65@gmail.com of telefonisch: 06-53790959 (bij voorkeur na 17.00 uur).

Wij vertrouwen erop dat enkele parochianen zich voor onze lokale geloofsgemeenschap willen inzetten, zodat het open blijven van de Salvatorkerk nog vele jaren mogelijk is.


Maatregelen omtrent coronavirus

14 november 2021, namens het Pastoraal Team

Gezien de ernstige toename van de coronabesmettingen heeft onze parochie het volgende advies gegeven waarin we expliciet gevraagd worden om deze te hanteren.

Voor de komende 3 weken - dus in ieder geval tot de volgende persconferentie van 3 december - geldt dus nu:

- in de wandelgangen mondkapjes dragen;

- anderhalve meter afstand aanhouden, dat betekent vaak tussenbank(en) leeglaten;

- geen koffie drinken na de vieringen;

- geen bijeenkomsten in de ruimten buiten de kerk houden, tenzij de 1,5 meter afstand en de

beperking van de bewegingen strikt worden aangehouden;

- overal zoveel mogelijk ventileren;

- koren in beperkte omvang en in zig-zagformatie zingen;

- en de basisregels: Heeft u klachten? U blijft thuis. Bij binnenkomst kerk handen reinigen.


Gerarduskalender 2022 'Elke dag spirit'

27 oktober 2021, namens de pastoraatsgroep

De Gerardus-scheurkalender voor 2022 is weer uit! Wat koop ik met de Gerarduskalender? De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem in Limburg, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit". Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over heel verschillende onderwerpen. Dit alles geeft u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit het klooster Wittem worden georganiseerd. De kalender is nu te koop voor € 8,50 bij: Cisca Groothedde: tel: 0318 - 52 61 27. Via secretariaat Salvatorkerk op dinsdagmorgen: tel: 0318 - 5122 18. Tip: Deze kalender is een leuk cadeautje om zo eens te geven, of aan een jarige of een leuk idee voor 5 of 25 december, enz.


Novembermaand: Voedselestafette Voedselbank

25 oktober 2021, namens de pastoraatsgroep

Novembermaand: Voedselestafette Voedselbank
Zondag 17 okt. heeft Wilco v.d. Bovenkamp, vrijwilliger bij de Voedselbank, u het e.e.a. verteld over Missie 0318 (dat staat voor de voedsel- en kledingbank, de stadsakkers waar ’s zomers de groente geteeld wordt en de soepkar). Ook vertelde hij u dat onze kerk in de maand november voedsel gaat inzamelen. Achter in de kerk ziet u de boodschappentassen staan die u mee naar huis kunt nemen. Daarin ligt een lijstje met de producten die u kunt inkopen. Het verzoek aan u is dan ook om uitsluitend deze producten te kopen omdat daar een grote behoefte aan is. Neemt u de tas dus mee naar huis en dan graag weer met (als het kan) veel producten terug naar de kerk. Dat kan op dinsdagmorgen of op de zondagen. De mensen die wekelijks bij de voedselbank komen om daar hun boodschappen te mogen halen, zijn u daar zéér dankbaar voor.

Heeft u nog (vooral) herenkleding die u wilt opruimen? Denkt u dan ook aan de kledingbank. Voor info over dit alles kunt u ook kijken op www.missie0318.nl
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Cisca Groothedde.


 

Samen eten is gezellig (di 26 oktober)

21 oktober 2021, namens de pastoraatsgroep

Na een lange stop vanwege corona, kunnen we nu eindelijk weer starten met het gezamenlijk eten en dat ook in de mooi verbouwde parochiezaal. Dit gebeurt nu op de 4e dinsdag van de maand. We starten nu dus op 26 oktober. Vanaf 17:15 uur tot 19:00 uur kunt u dan met elkaar weer genieten van een heerlijke maaltijd, bereidt door onze koks Yvonne en Hannie. Ook zij staan graag voor u weer even in de keuken. Door de gastvrouwen Ria en Cisca wordt u weer vriendelijk ontvangen en bij binnenkomst wordt er dan ook weer een bijdrage van
€ 6,- aan u gevraagd. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Cisca Groothedde op:
Tel: 06 - 49 62 62 24 of via ciscaroskamp@hotmail.com .


Eerste communie 2022

20 oktober 2021, namens de pastoraatsgroep

Je wordt groter. Meer en meer mag je meedoen in het leven. Je begint te begrijpen wat belangrijk is om goed samen te leven. Nu maak je kennis met Jezus en zijn vrienden. Je ervaart dat samenleven pas echt mogelijk is al iedereen mee mag doen. Als je dat snapt, mag je meedoen aan de tafel in de kerk; dan ontvang je de Eerste Communie. En weet dat je altijd welkom bent!
Binnenkort wordt er in onze parochie een begin gemaakt met de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie. Met het Doopsel wordt een kind opgenomen in de Kerk. Vanaf de leeftijd van 7 jaar wordt het kind uitgenodigd om de Eerste Heilige Communie te ontvangen.

Eerste heilige communieviering 22 mei 2022
De Eerste Communieviering vindt plaats op zondag 22 mei 2022 in de Salvatorkerk van de Zalige Titus Brandsma parochie te Veenendaal.

Eerste ouderavond
De eerste ouderavond vindt plaats op donderdag 25 november 2021 om 20.00 uur in de parochiezaal. Deze avond is bestemd voor de ouders/verzorgers van kinderen die de Eerste Heilige Communie willen gaan doen. Tijdens deze avond zal u uitleg gegeven worden over de Eerste Heilige Communie en hoe de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie dit jaar georganiseerd gaat worden. Er is gelegenheid tot stellen van vragen. Ook als u nog niet zeker weet of u uw kind wilt laten deelnemen dit jaar of als uw kind nog niet gedoopt is, bent u van harte welkom!

Aanmelden
U kunt het aanmeldingsformulier voor de Eerste Heilige Communie vinden op de website van onze kerk: www.salvatorkerkveenendaal.nl onder het kopje formulieren. U kunt dit aanmeldingsformulier volledig ingevuld mailen naar: ehcveenendaal@hotmail.com o.v.v. aanmelding
EHC. U kunt het formulier ook inleveren of opsturen naar het secretariaat van onze kerk.
Uiteraard kunt u uw kind ook op de ouderavond aanmelden.
Mocht u verhinderd zijn om de ouderavond bij te wonen en wilt u uw kind toch laten deelnemen aan de communievoorbereiding? Neem dan voor vragen en inlichtingen contact op met Miranda Tinholt van de communiewerkgroep. Tel. 06-11198122 Email: ehcveenendaal@hotmail.com.


Lijkt u het leuk om mee te helpen met de voorbereidingen en kinderbijeenkomsten? Neem dan contact op!


Allerzielen

20 oktober 2021, namens de pastoraatsgroep

Misdienaarsavond voor alle kinderen
De activiteit van de misdienaarsavond van 30 oktober is opengesteld voor alle kinderen van
7 t/m 15 jaar. We vinden het belangrijk dat alle kinderen een breed aanbod krijgen. Zij hebben in ieder geval de mogelijkheid om aan te schuiven bij deze activiteit.
Ditmaal is het thema Allerzielen en o.a. daarover zal Erik Rozeman vertellen.
Het begint om 17.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur.
Er wordt gezamenlijk gegeten en ieder kind neemt een gerechtje mee.

Daarnaast is er een creatief en spannend programma samengesteld.
Het is wel nodig dat de kinderen zich even melden, liefst vòòr 22 oktober ivm de aankopen.
Dit kan door een mail te sturen aan pgv@pztb.nl.

Allerzielenviering dinsdag 2 november
Om 19:00 uur is er de gebedsviering waarin we de
nabestaanden van de overledenen van dit jaar hebben uitgenodigd om hen in deze viering te gedenken. Ook u als parochiaan bent hierbij van harte welkom en samen kunnen we onze dierbare overledenen herdenken. Ook wordt u in deze viering uitgenodigd om uw kaarsje aan te steken voor hen die u in uw herinnering hebt. Een mooi symbool voor ons allen, die brandende kaarsjes voor het altaar. Wij zien u graag in onze kerk en laten we er samen een mooie herdenkingsviering van maken.Keer terug