Salvatorkerk Salvatorkerk

Salvatorkerk Veenendaal

Adriaen van Ostadelaan 54, 3904 TL Veenendaal


Actualiteit

 

Open Deur Mis op zondag 4 juni

23 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

Op zondag 4 juni is er weer een Open Deur Viering. Deze keer zal mediapriester Roderick Vonhögen voorgaan en de viering wordt opgeluisterd door koor Kleurrijk. Deze viering is er voor iedereen maar in het bijzonder om mensen (opnieuw) kennis te laten maken met onze parochie en de betekenis van de Eucharistie. Daarom wordt er gezorgd voor uitleg in het liturgieboekje en een commentator. Na de viering zijn er mensen om uw eventuele vragen te beantwoorden. Neem gerust vriend(in) zus, broer, tante, oom of buurman/vrouw mee. Er zal een speciale kindernevendienst zijn en na de viering zijn er leuke activiteiten voor de kinderen. Graag willen we jongeren en kinderen in de viering betrekken door hen iets te laten doen en er iets speciaals van maken.
U kunt uw kind hiervoor aanmelden bij Kornelia Azizi van de pastoraatsgroep tel 06 36179785 of mail pgv@pztb.nl

We staan open voor nieuwe ideeën. Ook uw hulp is welkom.
De kinderen mogen o.a. bij de offerande vanuit achterin de kerk de gaven en/of fruit/bloemen naar voren brengen waar de misdienaars het aannemen bij het altaar. De gaven worden door de priester gezegend. Na de viering is er in de parochiezaal koffie/thee en limo met wat lekkers, zowel zoet als hartig. Het wordt erg op prijs gesteld als u/jij ook wat mee zou willen brengen. Denk b.v. aan een cake, brownies, cakejes, taart, snacktomaatjes/komkommertjes, hartige taart, wraps, salade, stokbrood, smeersel, kaasje of een soepje. U kunt het vòòr de viering afgeven in de hal of het aangrenzende zaaltje. Er staan mensen klaar bij de ontvangsthal. Verder is er na de viering, op verzoek, de mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding met gids door de kerk en zijn er leuke activiteiten voor de kinderen. Zo zoeken we naar verschillende nieuwe manieren om samen kerk te zijn. Het gaat om verbinding, gastvrijheid en openheid.
Nieuws uit onze misdienaarsgroep

23 mei 2023, namens de misdienaarsgroep

Het is jullie opgevallen dat sinds kort onze acolieten ook de Heilige Communie uitreiken. Voor onze parochie is dit iets nieuws, maar in feite hoort dit ook bij hun taken. Het uitreiken van de Heilige Communie is door de kerk geregeld, acolieten horen ook bij de buitengewone bedienaars van de Heilige Communie.

Andere taken van acolieten zijn bijvoorbeeld het wieroken, de ciborie (het heilig Brood) uit het tabernakel halen, misdienaars helpen en dus ook helpen bij het uitreiken van de Heilige Communie. De taken van de misdienaren zijn o.a. het klaarmaken van de tafel en het opruimen daarvan na afloop, het dragen van het kruis bij het lopen naar het altaar, naast de pastoor met de kaars staan als hij het Evangelie leest. Na een aantal jaren kunnen misdienaren acoliet worden, hiervoor krijgen ze een korte cursus van de pastoor.

Weet u dat misdienaren ook een patroonheilig hebben? Dit is de Heilige Tarcisius. Hieronder leest u een kort verhaal over deze bijzondere jonge heilig.

Rond het jaar 250 leefde er in Rome een jongen, Tarcisius. Hij was een christen en elke morgen glipte hij door de straten van Rome naar de samenkomst van de christenen. Elke morgen, heel vroeg, kwamen de christenen samen in de onderaardse begraafplaatsen, 'de catacomben '.
Na de mis bleef Tarcisius nog wat bidden en hielp hij alles opruimen. Toen ze daarmee klaar waren, zei de paus: "Onze gevangen broeders en zusters zouden graag de communie ontvangen. Bijna alle priesters zijn al gevangen. Ikzelf kan niet gaan, want ze kennen mij. Ach, wist ik toch maar een oplossing!" "Waarom laat U mij niet gaan? Mij zullen ze zeker niet verdenken. ", zei Tarcisius. "Neen, je bent nog te jong, het is veel te gevaarlijk voor je!", zei de Paus. Toen zei Tarcisius: "Maar, ik kom toch ook elke morgen naar hier. En ik ben de enige misdienaar die nog nooit is weggebleven. Het is trouwens nog vroeg en op straat zal ik wel niemand ontmoeten. "
De Paus stemde uiteindelijk toe: "Goed, we zullen het proberen, maar wees voorzichtig!" De Paus knielde neer en nam eerbiedig de hosties van het altaar. Hij borg ze in een gouden doosje, een pyxis, en hing dat aan een touwtje om de hals van Tarcisius. De jongen stopte het onder zijn mantel. Hij vertrok, maar in een steegje kwamen een paar buurtjongens naar hem toe gelopen. Zij stootten hem aan en zeiden: "Hé, wat doe je raar en wat heb je daar onder je mantel?" Eén van de jongens deed de mantel van Tarcisius open: "Kijk, hij heeft iets van die christenen bij zich! Geef hier!" Tarcisius hield krampachtig het doosje met de hosties vast. Hij kon ze toch niet aan deze ongelovigen geven. De jongens sloegen en trapten hem, maar hij liet niet los. Toen sloegen ze hem met stenen zodat hij zwaar bloedend neerviel.
Plots stormde een soldaat naar hen toe. Verschrikt stoven de jongens weg. Er liep een glimlach van herkenning over het gelaat van Tarcisius, want deze soldaat was ook een christen. Met zijn laatste krachten reikte hij hem de hosties over. De soldaat nam de jongen op en droeg hem naar een huis in de buurt waar hij wist dat christenen woonden. Daarna ging hij naar de gevangenis en deelde daar in het geheim de communie uit. Enkele uren later stierf Tarcisius aan zijn verwondingen. Hij werd begraven in de catacomben van Callixtus, bij de graven van de pausen. De heilige Tarcisius is de patroon van de misdienaars omdat hij zijn leven heeft gegeven voor de eucharistie.
Als je nu zijn graf wilt bezoeken in Rome, ga je naar de basiliek Heilige Laurentius buiten de muren. Onder het hoofdaltaar van deze kerk ligt de diaken Laurentius begraven. In een klein zijaltaar ligt de heilige Tarcisius begraven. Er staat een beeld op. Aan zijn voeten liggen nog de stenen waarmee hij werd gedood en in zijn handen houdt hij de communie vast, het kostbaarste dat hij wilde beschermen tegen anderen die niet in Jezus geloofden...


Zondag 11 juni 2023, Bonifatiusdag Dokkum

12 mei 2023, namens het Parochiebestuur

Wij bieden onze parochianen de mogelijkheid om met een bus vanuit onze parochie naar de Bonifatiusdag in Dokkum te gaan.

Titus Brandsma heeft in 1926 gezorgd voor de herleving van de Bonifatiusbedevaarten naar Dokkum. Bedevaartsoord Bonifatiuskapel is verbonden met de nagedachtenis van twee heiligen in het noorden, t.w. bisschop en missionaris Bonifatius en pater Karmeliet Titus Brandsma. Beide waren onvermoeibaar werkzaam in hun tijd voor het Christelijk geloof. Hun inspirerende voorbeelden en missie ‘werk maken van je geloof’ zijn actuelr dan ooit. Binnen dit thema kijken de celebranten danook alvast onder andere vooruit naar een landelijke manifestatie in 2026 als eeuwfeest van de nationale bedevaarten.

Programma
9.00 uur: Vertrek bus vanaf de kerk in Ede, Stationsweg 112
12.00 uur: Gezamenlijke lunch bij de Bonifatiuskapel (niet verplicht, kosten deelname 6 euro)
13.15 uur: Processie met Bonifatiusrelikwie door binnenstad van parochiekerk naar Bonifatiuskapel

14.00 uur: Eucharistieviering Bonifatiuskapel: celebranten mgr. Hans van den Hende (bisschop Rotterdam), mgr. Ron van den Hout (bisschop Groningen-Leeuwarden) en pastoor Paul Verheijen. Medewerking aan de viering door mannenkoor Pro Rege met Bonifatiusliederen en de Titus Brandsma hymne

15.30 uur: Na de viering: koorzang door Pro Rege. Na afloop informeel samenzijn.
16.30 uur: Einde kerkelijk programma
17.00 uur: Vertrek naar Ede

Kruisweg
In het Processiepark bij de Bonifatiuskapel kunt u een Kruisweg lopen. De gebeden behorende bij de kruiswegstaties zijn van de hand van pater Titus Brandsma.Ook ligt er een bron waaraan een geneeskrachtige werking wordt toegeschreven.

Lunch
U bent vrij om aan álle onderdelen van het programma deel te nemen, maar dat hoeft niet, het is naar eigen keuze. Voor alle bedevaartgangers, niet alleen voor onze groep, wordt een lunch georganiseerd, waarvoor aanmelding noodazakelijk is. De kosten hiervoor bedragen €6,- p.p. Uiteraard kunt u ook zelf voor uw lunch zorgen.

Gezamenlijke busreis
Indien u met ons mee wilt, kunt u zich opgeven vanaf donderdag 18 mei 2023 bij Erika Dupain, bij voorkeur per mail: of (06) 53790959. De kosten voor de bus bedragen € 20,00 per persoon, die u contant dient te voldoen in de bus (denkt u ook een kleine fooi voor de buschauffeur, dat zou leuk zijn!). Graag bij uw aanmelding vermelden of u wilt deelnemen aan de lunch, zodat wij dit kunnen doorgeven aan de organisatie in Dokkum.

Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u terecht bij Erika Dupain, secretaris parochiebestuur.


Bericht van Veenendaal voor Vluchtelingen

7 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

Aan de kerken in Veenendaal,

Graag brengen we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten op de crisis noodopvang in Veenendaal. De CNO is inmiddels al enkele maanden open en we beginnen de bewoners en medewerkers van de Gemeente, COA, Vluchtelingenwerk en de Veiligheidsregio te kennen. Belangrijk ook, om elkaar te vinden.

Voor de bewoners is het een pittige tijd, weinig privacy, veel mensen, het lange wachten zonder uitzicht op een termijn of afspraak bij de IND begint mensen op te breken. Ook zijn er inmiddels wat mensen weer verhuisd, vanwege verschillende redenen. Voor de kinderen was er uiteindelijk onderwijs geregeld; dat was heel fijn, naast het onderwijs dat al die tijd door vrijwilligers is gegeven. Inmiddels verblijven er geen kinderen meer op deze CNO, met name omdat de locatie minder geschikt is. Of dat zo blijft is niet met zekerheid te zeggen, maar voor nu bestaat de samenstelling uit (alleenstaande) jongeren en volwassenen.

Als project Veenendaal voor Vluchtelingen hebben we de afgelopen maanden mooie stappen kunnen maken. Inmiddels krijgen we subsidie van de gemeente Veenendaal om een goede dagbesteding op te zetten voor deze groep vluchtelingen en vallen we daarmee als project onder Stichting Netwerk voor Jou. Een mooie samenwerking omdat we elkaar vinden in onze missie om hulp en netwerk te bieden aan kwetsbare mensen.

Overzicht van Activiteiten
Er zijn wekelijks terugkerende activiteiten en ook eenmalige ontmoetingen.

Elke maandag en vrijdag wordt er Nederlandse les gegeven. Er zijn dagelijks sportmogelijkheden, ook zetten we in op gezamenlijke sport zoals volleybal, voetbal en bootcamp. Er wordt geschaakt, spelletjesavonden georganiseerd, er is een creatieve middag, vrouwenochtend en avond. U begrijpt; we kunnen wel wat vrijwilligers gebruiken nog. Van harte welkom om mee te doen; u kunt zelf aangeven hoe vaak u wilt of kunt helpen: vluchtelingeninveenendaal@gmail.com

Vrijwilligerswerk
Steeds meer bewoners kunnen zelf aan de slag als vrijwilliger. De meesten willen graag wat doen en zijn blij dat ze zo ook hun steentje kunnen bijdragen. We hebben contact met verschillende organisaties en zo zijn er steeds meer mogelijkheden voor een daginvulling voor de bewoners. Hiervoor zoeken we geregeld mensen die de eerste paar keer mee willen lopen of fietsen naar het vrijwilligerswerk. Lijkt dit je leuk, laat het ons dan even weten! Je kunt je dan per keer opgeven wanneer het u/jou uitkomt en zit nergens aan vast. Gelukkig ervaren we dat veel vrijwilligers er zo veel plezier aan hebben dat ze graag elke week komen helpen.

Werk je zelf bij een organisatie die vrijwilligers nodig heeft en daarvoor vluchtelingen zou kunnen inzetten? vluchtelingeninveenendaal@gmail.com

NB: betaald werk is voorlopig geen optie. De bewoners krijgen elke week tegemoetkoming voor leefgeld. Onderdak en maaltijden worden geregeld door de gemeente.

Oekraïne
Inmiddels is het vijfde pand geopend voor vluchtelingen uit Oekraine. We mochten ons steentje bijdragen door samen met Vluchtelingenwerk spullen te verzamelen en de panden in te richten.

Wil je graag meehelpen als vrijwilliger? Vaker of eenmalig: vluchtelingeninveenendaal@gmail.com

NB: we zoeken nog iemand die ons kan helpen met een website bouwen en social media!Open Deur Mis op zondag 4 juni

7 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

Op zondag 4 juni is er ook in onze Salvatorkerk een zogenaamde Open Deur Mis. Mediapriester Roderick Vonhögen zal hierin voorgaan en de viering wordt opgeluisterd door koor Kleurrijk. Deze mis is er voor iedereen maar in het bijzonder om mensen (opnieuw) kennis te laten maken met onze parochie en de betekenis van de Eucharistie. Daarom wordt er gezorgd voor uitleg in het liturgieboekje en is er een commentator. Na de viering zijn er mensen om uw eventuele vragen te beantwoorden. Neem gerust vriend(in) zus, broer, tante, oom of buurman/vrouw mee.

We willen vooral kinderen en jongeren zoveel mogelijk bij de viering betrekken door hen een taakje te geven. We willen er iets speciaals van maken en de kinderen mogen o.a. bij de offerande vanuit achterin de kerk de gaven naar voren brengen waar de misdienaars het aannemen bij het altaar. De gaven worden door de priester gezegend.

Na de viering is er in de parochietuin koffie/thee en limo met wat lekkers, zowel zoet als hartig. Het wordt erg op prijs gesteld als u/jij ook wat mee zou willen brengen. Denk b.v. aan snack/tomaatjes/komkommertjes enz, hartige taart, salade of een soepje. U kunt het vòòr de viering afgeven in de hal of het aangrenzende zaaltje. Er staan mensen klaar bij de ontvangsthal.

Zo zoeken we naar verschillende nieuwe manieren om samen kerk te zijn. Het gaat om verbinding, gastvrijheid en openheid.


Titus Leerhuis

7 mei 2023, namens het Pastoraal Team

Marc Janssens is hoofdredacteur van het tijdschrift van het wetenschappelijk instituut van het CDA, Christen Democratische Verkenningen. Hij verzorgt maandag 26 juni om 20.00
uur de Titus Leerhuislezing in de Verrijzeniszaal van de kerk in Wageningen (zaal open en koffie/thee om 19.45 uur).

Marc is naast hoofdredacteur van het tijdschrift CDV tevens docent nieuwtestamentisch Grieks en oudchristelijk Latijn aan de Theologische Universiteit Kampen. Als promovendus doet hij onderzoek naar het leven van verzetsleider en Trouw-redacteur Roelof Jan Dam, die lid was van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), Nederlands eerste politieke partij en één van de voorlopers van het CDA.
Van 1997 tot 2017 was Marc Janssens verbonden aan het Nederlands
Dagblad als politiek redacteur en teamleider cultuur, media en wetenschap.


Tweede zaterdag van de maand: Klus- en tuinochtend

6 mei 2023, namens de Locatieraad

Elke tweede zaterdag van de maand komt er een groep vrijwilligers bij elkaar om klussen te doen in en rondom de kerk. Tevens wordt de tuin onderhouden. Ook als u even binnen wilt lopen is dat mogelijk. De koffie staat klaar. Wilt u helpen? Dat kan: u hoeft zich niet aan te melden, maar kom gerust koffiedrinken of meehelpen.
Voor meer informatie of opmerkingen: mail dan naar lrv@pztb.nl

We beginnen om 9.00 uur tot ongeveer 12.00 uur.


Vierde dinsdag van de maand: gezamenlijke maaltijd

6 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

Voor iedereen die gezellig samen wil eten hebben we de gelegenheid op de vierde dinsdag van de maand. Een groep komt dan samen in de parochiezaal en een kookteam en gastvrouwen staan klaar om u te ontvangen. De kosten bedragen €7,00 per persoon. U ontvangt dan een heerlijk drie-gangenmenu. Voor meer informatie kunt u Cisca Groothedde aanspreken in de kerk of een mailtje sturen aan pgv@pztb.nl
U bent welkom om 17.15 uur in de parochiezaal.


Derde zondag van de maand: Omgekeerd huisbezoek (in Salvatorkerk)

6 mei 2023, namens Omgekeerd huisbezoek

Het zogenaamde Omgekeerd Huisbezoek is elke derde zondag van de maand om 12.15 uur. Mensen vroegen wel eens aan mij: ‘Loopt dat nou nog, dat omgekeerd huisbezoek?’ Gelukkig kon ik volmondig zeggen: ‘Ja, dat loopt.’

De meeste bijeenkomsten beginnen met een openingsverhaaltje of openingsgedicht waarna de soep en broodjes op tafel komen. Daarna is er ruimte voor wie iets wil vertellen. Zo’n verhaal start dan bijvoorbeeld met een zin als: ‘Wat me nou toch afgelopen week overkomen is.’ Gelukkig zit er veel humor in die belevenissen, maar ook wanneer het serieuze zaken zijn, is daar aandacht voor. Ook verdrietige zaken mogen het licht zien. Daarmee komt een belangrijke doelstelling van het project tot zijn recht. We willen namelijk tijd en ruimte bieden voor Het verhaal van mensen. We maken in ons leven veel mee en we willen anderen vaak niet ‘lastig vallen met ons verhaal’, maar zeker wanneer wij alleen zijn komen te staan, is het ook wel eens heel fijn om het nog eens te mogen zeggen. Wat fijn dan ook om te zien dat er bij het Omgekeerd huisbezoek vertrouwen en respect is voor die momenten van delen met elkaar. Ook de komende tijd willen wij ruimte bieden voor ontmoeting en verhaal en brood en soep met elkaar delen. U bent van harte welkom!

Meestal zijn wij met ongeveer 12 personen. Er zijn enkele vaste bezoekers, maar ook minder vaste bezoekers zijn welkom en gelukkig zijn er altijd weer mensen die voor het eerst komen. Wij, bezoekers van Omgekeerd huisbezoek, hopen dat u nieuwsgierig bent en blijft naar het Omgekeerd huisbezoek en niet zult aarzelen eens bij ons binnen te lopen wanneer u daar behoefte aan heeft. Het wordt al jaren georganiseerd door Charlotte Kamp en Henk Koop.


Eerste dinsdag van de maand: Rozenkransgebed (in Salvatorkerk)

6 mei 2023, namens de pastoraatsgroep

Gedurende de hele maand oktober hebben we in onze kerk wekelijks de rozenkrans gebeden. Het is een mooi moment van gezamenlijk gebed en bezinning. Om dit niet alleen tot Mariamaanden te beperken, is de kerk vanaf elke eerste dinsdag van de maand om 19.15 uur open om samen de Rozenkrans te bidden.
In eenvoud en met een open hart bidden we samen bij de Mariakapel. Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom. Er worden mapjes met het Rozenkransgebed uitgedeeld zodat ook wie niet vertrouwd is met dit gebed makkelijk mee kan doen. We sluiten het gebed met een Maria liedje. Daarna is er gelegenheid om een kopje koffie of thee samen te drinken.Keer terug